Nutzungsbedingungen

Pogoji uporabe spletne strani Uresniči željo Slovenija

Veljavnost

Pogoji uporabe urejajo razmerje med vami in društvom Uresniči željo Slovenija, v nadaljevanju imenovanim "upravljavec," glede uporabe spletne strani www.uresnicizeljo.si in vseh pripadajočih storitev.

Opis storitve

Spletna stran ponuja platformo, na kateri se lahko uporabniki prijavijo, da sodelujejo v akciji Uresniči željo. Pri tem lahko izberejo darila in jih podarijo posameznikom s pomočjo dobrodelnih organizacij.

Prijava in varstvo podatkov

Za prijavo potrebujemo vaše ime in e-poštni naslov. Vse druge informacije so prostovoljne in se zbirajo na prostovoljni osnovi. Vaši podatki se shranjujejo in upravljajo preko storitve Firebase. Več informacij o varstvu podatkov najdete v našem pravilniku o varstvu podatkov.

Anonimnost

Imate možnost, da na spletni strani vstopate anonimno. Vaša identiteta v tem primeru ni javno prikazana.

Posredovanje podatkov

Vaši kontaktni podatki se lahko po sprejemu daril v ustrezni meri delijo z sodelujočimi organizacijami. To je namenjeno funkcionalnosti spletne strani in izpolnitvi želja v okviru akcije Uresniči željo.

Varnost podatkov

Upravljavec izvaja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, da zaščiti vaše podatke pred naključnimi ali naklepno povzročenimi spremembami, delno ali popolno izgubo, uničenjem ali dostopom nepooblaščenim tretjim osebam.

Pravice uporabnikov

Kadarkoli lahko zahtevate informacije o podatkih, ki so shranjeni o vas. Na zahtevo se vaši osebni podatki izbrišejo v 30 dneh, razen če obstajajo zakonske obveznosti hrambe.

Sprememba pogojev uporabe

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te pogoje uporabe brez navedbe razlogov. Spremenjeni pogoji vam bodo pravočasno sporočeni.

Končne določbe

Če bi posamezne določbe teh pogojev uporabe postale neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih pogojev.

Datum sprejema: 2. november 2023